Fiber på Aurskog

Utbygginga av fiber på Aurskog fortsetter for fullt!

Aursmoen sentrum, Linåkermoen, Myrvold-feltet og Øvre-Haugfeltet er ferdig utbygget. Bogstadmyra og Trampen vil være ferdig innen 1. april  2020. 

Utbygginga på Nedre Haugfeltet hadde oppstart på gravearbeid høsten 2019, og her er vi cirka halvveis.

På Finstadbru vil vi i 2020 legge fiber i deler av Borstadveien og Vilbergveien. 

 

Har du planer om å flytte til et hus på Aurskog, så ta kontakt med oss, så finner vi ut hva vi kan levere på din adresse.

 

Se priser og hastigheter