Fiber på Rømskog

På Rømskog er graving for fiber i gang i Østkroken mot kommunegrensa nordover og Steinbyfeltet. Vi setter i gang med husinnstallasjoner til sommeren.

Har du planer om å flytte til et hus på Rømskog, ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan tilby på din adresse.

Se priser og hastigheter