Fiber på Rømskog

Utbygging av fiber er i gang i Østkroken mot kommunegrensa nordover og Steinbyfeltet. Det blir husinstallasjoner på alle solgte prosjekter tidlig i 2021.

Har du planer om å flytte til et hus på Rømskog, ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan tilby på din adresse.

Se priser og hastigheter