Wholesale

I områder som er bygget ut med støtte fra NKOM så tilbyr VEV wholesale til andre operatører. I områder som ikke er bygget ut med støtte fra NKOM vil wholesale vurderes på forespørsel.

Beskrivelse av tjeneste

Operatøren kan koble seg på VEVs nett på eksisterende POP. Tjenesten leveres som en qinq, eller eller etter avtale om annen teknisk løsning. Multicast konfigureres som en virtuell rotuing instans i VEVs nett.

Sluttkunde kan benytte mottatt CPE eller operatørens CPE. Hvis operatørens CPE/Fiberkonverter benyttes må denne ha SC konnektor og 1310TX/1550RX, 10 eller20km rekkevidde.

 

Hastighet og priser på VEV Wholesale privat

Hastighet Pris (nok)
25/25mbit 200
75/75mbit 235
100/100mbit 280
500/500mbit 470
1000/1000mbit 530
2500/2500mbit 800

 

Hastighet og priser på VEV Wholesale Bedrift

Hastighet Pris (nok)
25/25mbit 990
50/50mbit 1300
100/100mbit 1680
500/500mbit 3100
1000/1000mbit 3900
2000/2000mbit 4500

 

Øvrige priser

Endring av hastighet 100
Bytte mellom operatører 1000
Etablering eksisterende nett 1500
Annullering av leveranse på etablert nett 750
Annulering etter montering 4000
Leveranse kan ikke gjennomføres(Vev årsak) 0
Feilretting (kunde eller leietagers feil) 800 Pr time

Alle priser er eks. mva.

Priser POP/ODP

Etablering pr ODP/POP 10000
Etablering av multicast 50000
Endring av hastighet 1-10Gb 10000
Portkapasitet 1gbit pr mnd 5000
Portkapasitet 5gbit pr mnd 10000
Portkapasitet 10gbit pr mnd 18000
Multicast 300mbit pr mnd 5000
Multicast 700mbit pr mnd 8500
Multicast 1000mbit pr mnd 12500

VEV tilbyr i dag wholesale på alle områder som er bygget ut med støtte fra NKOM:
Lokshaug
Ekeberg
Spillhaug
Ihlemyra Grasåsen
Rømskog. (Mellom rådhuset og Østkroken).